Amikor pedig minden röviden és darabkák, kedvek egy??? pedig ha rád vall és összeesett idô
 Egy kanca belsején keresztül ott vagy, mert nézni illene, de nem, mert elfelejt csak vánnivess a nem-semmiben látván
 Rengeteg szám, rengeteg szám és felsorolás kedély, bevillanó találka-selymek gyógyulása szieszta vagy szertartás
 Öröm a háttérben elôbb félénk szálakból testesít hogy várni várjon
 Ó egek, ó egek
 Én megfeledkezek kicsavart termetem-tetemem lesz a visszaértesítés
 Nem ösztöneiért rohan, hanem menedékhelyre tágul, így csak olyan mint bárki más, mert nem akar, mert akaratát akarják és nem szellemét a drágát
 Hogyan vagy partizán
 Hogyan vagy partizán
 Hogyan vagy partizán

 Amikor pedig kígyókkal álmodom úszva mély szobák vizében harmattalan lélekkel a szemével beszél
 Amikor pedig a lendület zenél és igyekszik megmenekülni, kincs és kíváncsiság-halván átrepül segíti testét
 Aki bír segíteni benne van és mélyüli hajnal gondol sivár és borzas birodalmán belül van
 Mert van álom és van tisztánlátás
 Mert van álom és van tisztánlátás, gondolja

 ??? hatalmas mindegyik és elétárul mert tárják felé muanyagtalan-hússóvárgás-tüzet akar Ich bin, ha lehet bírni még
 Anyagtalan, anyagtalan hússóvárgás tüze akar gyengéden szunni majd imbolygása szól mint édes rikítás
 Hogy megszoruljon könnyedebbik szikrák vetülete
 De nem elfogadni, visszaadni??? mindent
 Megnô és aláhull
 Karcolásleány
 Karcolásleány
 Karcolásleány

 Ôrült egek, ó jaj, ó jaj, de int is, mert tôle jô a zaj a csend még mielôtt süket
 Csak nyomja, és ábrándoztatásul hamiskás rejtély
 Kiszámított világítás
 Kiszámított világítás
 Kiszámított világítás

 Amikor pedig testén belül átfolynak ligetek hatalmi ebek könnyes szirupjai és eltávolítja
 Kis halmok meleg virágokkal
 Kis halmok meleg virágokkal
 Olyan ô, ??? hogy nem különös, csak a mozdítást imádja, azt élvezi, a mozdítást imádja, azt élvezi

 Mert én pedig minden veszély kérdéssé nehezíti
 Nem tud és nem talál hasonlót, pedig keres, és folyton lángra gyúl, pedig keres, és folyton lángra gyúl, pedig keres, és folyton lángra gyúl
 Barátkerti sok-sok tapintás, sok-sok tapintás, mint aki gondolat-simít nem présel és nem evezett-mostoha
 Megválni lenne kedvem
 Elmélettôl, megválni az elmélettôl, de nincs kivel,
 Aggályom megváltás-való
 Az elôbbi példa, de nem bárki mondja mert példának csak megválasztott lehet
 És át van háborítva
 Üzenetét magába fojtja, magába rejti, mert leheletnyi a béke, a béke, a béke, leheletnyi a béke
 Szívébe zárt hódolat
 Nem dönt, mert szeretni akar, akar szeretni hogy szeretni mer
 Nem dönt, mert szeretni akar, akar szeretni hogy szeretni mer
 Vidéke kölcsönös, úgy idéz évszázadok helyett, évszázadok helyett, idéz évszázadok helyett idéz
 Ezt még gondtalan érzi
 Amikor pedig várni indul el
 Amikor pedig várni indul el
 Amikor pedig várni, várni indul el
 Amikor pedig várni indul el

Forrás