Ha az additív szintézis az összeadás, a szubtraktív a kivonás elvére épül, akkor az FM minimum a szorzáséra :). Ez persze nem igaz, de míg az előző kettő minimális hang és elektronikai ismeretekkel úgy-ahogy megérthető, az FM szintézis komolyabb matematikai ismereteket feltételez. Ennek hiányában nem is fogok róla értekezni, helyette pár hosszabb-rövidebb leírás:

Érdemesebb kipróbálni (Google Chrome és MIDI-t is kezel kis késleltetéssel további böngészős szintetizátorok):

webfm

Ami számomra (egyelőre :) ) kiderült, hogy a - mint kiderült tévesen: PM helyett FM-nek nevezett - szintézisben az operátorok (az ADSR-el ellátott oszcillátorok) előre meghatározott módokon (ezek az un. algoritmusok) vannak összekötve. Az operátor lehet modulátor vagy vivő (carrier). Ez utóbbi fogja a hangot adni, és a moduláció hatására számos frekvenciakomponens keletkezik az alapfrekvencia (a carrier frekvenciája) alatt és felett. Az algoritmusokat grafikusan ábrázolva az alul lévő operátorok a vivők. A vivő ADSR görbéje szokott módon a hangerőre hat, míg a modulátoré a moduláció mélységének időbeli lefolyását határozza meg. Amíg a modulátor és a vivő (vagy gondolom a másik modulátor) frekvenciaaránya egész, viszonylag “tiszta” hangok születnek.

4-op-Chipset1

Pld. a 8. algoritmus megfelel egy 4-oszcillátoros alap additív szintetizátornak, bizonyára orgonahangokhoz van kitalálva, míg az 5. algoritmussal egy olyan hangszer modellezhető, melynek kettő összetevője van (és itt 2 db 2-operátoros FM szintetizátor képzi a két összetevőt). A legegyszerűbb FM szintetizátor 2 operátoros, 1 vivő és egy modulátor, a leggyakoribbak a 4 és a 6 operátoros verziók Sok FM szintetizátor VSTi található, íme pár:

fázistorzítás (PD) szintézis lett a Casio - a használat egyszerűségével hangsúlyozott - válasza a Yamaha FM szintézisére, erről pár Casio-s leírás a száraz tények helyett:

Itt az alaphangot 1 vagy 2 oszcillátor adja, viszont a 2 oszcillátor nem modulálja egymást, sőt nem is összeadódnak (mint az additív, vagy a többoszcillátoros szubtraktív szintetizátoroknál), hanem a két hullámforma egymás után ismételve kerül lejátszásra.

phase
phase

A Casio magyarázata szerint az alaphang valójában szinusz, amit a DCW torzít (az időben a burkológörbével változtathatóan), és teljes torzítás (level=99) esetén lesz az eredmény az eredeti hullámforma (saw, pulse, reso, stb.). A DCW funkciójában megfeleltethető a szubtraktív szűrőnek (VCF), mint hangszín formáló elem.

phase2
phase2

Ebből a blokkból (DCO->DCW->DCA) általában 2 is van (LINE1-2), külön modulációs görbével, így a végső hang 2 független összetevőből állhat elő (a működés hasonló a 2 db 2 operátoros - a fenti rajzon 5. számú - FM algoritmushoz).

Pár ingyenes PD VSTi:

(2021.11.21)